Warunki użytkowania

Witamy na stronie sklepu internetowego pl.jbl.com (zwanej także “Witryna”). Niniejszy Sklep internetowy jest obsługiwany przez Suport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (“Suport”, “my”, “nas” lub “nasz”). Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na następujące warunki:

Suport i Harman International Industries, Incorporated (“Harman”) szanują prywatność swoich użytkowników. Wszystkie informacje gromadzone przez Suport i Harman na tej stronie podlegają odpowiednio Polityce prywatności Suport i Polityce prywatności Harman. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Suport i Harman zbierają, wykorzystują i ujawniają informacje dotyczące Twojej prywatności. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez Suport i / lub Harman w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką prywatności Suport i Polityką prywatności Harman.

"Wszystkie zakupy dokonywane za pośrednictwem tej Witryny lub inne transakcje sprzedaży towarów powstałe za pośrednictwem tej Witryny lub w wyniku odwiedzin dokonanych przez użytkownika podlegają warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie, które są niniejszym włączone do niniejszych Warunków użytkowania.

Do określonych części, usług lub funkcji tej Witryny mogą mieć również zastosowanie Dodatkowe warunki. Wszystkie takie dodatkowe warunki są niniejszym włączone przez to odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

Poniższe warunki wraz z polityką prywatności, warunkami sprzedaży (jeśli dotyczy) określonymi w Regulaminie (łącznie “Warunki użytkowania”) i obowiązującymi przepisami regulują dostęp do i korzystanie z tej “Witryny”, w tym wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na lub za pośrednictwem tej Witryny, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz uzyskiwać dostępu do tej Witryny ani z niej korzystać. Ta Witryna jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy mają ukończone trzynaście (13) lat lub więcej i mieszkają na terytorium Polski. Korzystając z tej witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że masz ukonczone trzynaście (13) lat. Jeśli masz ukończone 13 lat, ale nie ukończyłeś osiemnastu lat (18), możesz korzystać z tej Witryny wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę po zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraził zgodę na korzystanie z tej Witryny przez osobę w wieku od 13 do 18 lat, jesteś w pełni odpowiedzialny za korzystanie z tej Witryny przez tę osobę, w tym za wszelkie zobowiązania finansowe i odpowiedzialność prawną, które ta osoba może ponieść. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskiwać dostępu do tej Witryny ani z niej korzystać."

Ostatnia modyfikacja: 1 maja 2018 r

Niniejsze Warunki użytkowania (“Warunki”) dotyczą dostępu i korzystania z Witryny, aplikacji, produktów lub stron internetowych powiązanych z niniejszymi Warunkami (ogólnie “Sklep internetowy”), które są własnością i są obsługiwane przez Suport. Niniejsze Warunki są ważne i wpływają na Twoje prawa, więc przeczytaj je uważnie. Uzyskując dostęp do Sklepu internetowego i korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i wszelkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie przez odniesienie, w tym naszego Oświadczenia o ochronie prywatności i warunków sprzedaży. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, nie możesz uzyskać dostępu do Sklepu internetowego ani z niego korzystać.

Niniejsze Warunki nie zmieniają w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy, którą z nami zawarłeś w odniesieniu do jakichkolwiek produktów, usług lub w inny sposób. Jeśli korzystasz ze Sklepu internetowego w imieniu jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu takiej osoby lub podmiotu oraz że taka osoba lub podmiot zgadzają się ponosić wobec nas odpowiedzialność, jeśli Ty lub ta osoba lub jednostka narusza te Warunki.

Prywatność

Szanujemy prywatność naszych użytkowników. Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem Sklepu internetowego, podlegają naszej Polityce prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane. 

Dodatkowe warunki

Niektóre funkcje Sklepu internetowego, takie jak niektóre aplikacje mobilne, usługi dodatkowe, promocje i oferty, mogą podlegać dodatkowym warunkom (“Warunki dodatkowe”) dotyczącym tych funkcji. Możemy przedstawić Dodatkowe Warunki użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niezależnie od tego, w jaki sposób są one prezentowane, wymagamy zgody na Warunki dodatkowe przed skorzystaniem z tych funkcji . O ile nie określono inaczej w Warunkach Dodatkowych, wszystkie Warunki dodatkowe są włączone do niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na Warunki Dodatkowe, nie będziesz mieć dostępu do tych funkcji, do których się odnoszą. Niniejsze Warunki i Warunki dodatkowe mają jednakowe zastosowanie. Jeśli jednak jakiekolwiek Warunki Dodatkowe są niezgodne z którymikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, Warunki Dodatkowe będą miały pierwszeństwo, ale tylko w odniesieniu do usług, do których mają zastosowanie.

Wszystkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub inne transakcje sprzedaży towarów utworzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub w wyniku odwiedzin dokonanych przez użytkownika podlegają naszym Warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie, które są włączone do niniejszych Warunków.

Zmiany w warunkach użytkowania  

Dopuszczamy możliwość zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków według własnego uznania. Powiadomimy Cię, gdy dokonamy zmian w niniejszych Warunkach i damy Ci możliwość zapoznania się z nimi przed dalszym korzystaniem ze Sklepu internetowego. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, a następnie mają zastosowanie do całego dostępu do Sklepu internetowego i korzystania z nich. Akceptując niniejsze Warunki wyrażasz zgodę na to, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub brak kontynuacji, w całości lub w części, Warunków lub Sklepu internetowego.

Dalsze korzystanie ze Sklepu internetowego po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że akceptujesz zmiany. Oczekuje się, że będziesz sprawdzać tę stronę za każdym razem, gdy uzyskasz dostęp do Sklepu internetowego, abyś wiedział o wszelkich zmianach, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Ponadto zgadzasz się okresowo przeglądać niniejsze Warunki, by uzyskać informacje o tych zmianach.

Kluczowe definicje

Treść Suport” oznacza całą zawartość, funkcje i funkcjonalności (w tym między innymi wszystkie informacje, kody, treść, rysunki, grafiki, metadane, metatagi, informacje o znakowaniu, formaty i style strony, zdjęcia, zwroty, opisy produktów, oprogramowanie, teksty, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio oraz ich projektowanie, wybór i układ, kompilacja wszystkich powyższych i prawa własności intelektualnej i związane z nimi wartości firmy) dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub w inny sposób dostarczone użytkownikowi przez lub w imieniu naszego Sklepu internetowego. “Treść Harman” oznacza całą zawartość, funkcje i funkcjonalności (w tym między innymi wszystkie informacje, kody, treść, rysunki, grafiki, metadane, metatagi, informacje o znakowaniu, formaty i style strony, zdjęcia, zwroty, opisy produktów, oprogramowanie, teksty, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio oraz ich projektowanie, wybór i układ, kompilacja wszystkich powyższych i wszystkie prawa własności intelektualnej i związane z nimi wartości firmy) dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub w inny sposób dostarczone użytkownikowi przez lub w imieniu naszego Sklepu internetowego.

Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami. Dane osobowe nie obejmują zbiorczych informacji ani innych anonimowych informacji (w tym metadanych) zebranych przez nas, które nie mogą być użyte do identyfikacji użytkownika, nawet jeśli takie informacje pochodzą z danych osobowych.

Twoje treści” to informacje, komentarze, zdjęcia, obrazy, wideo, dane, tekst i inne treści, które możesz publikować, przesyłać, przechowywać, udostępniać, wysyłać lub wyświetlać w Sklepie internetowym.

Dostępność

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dopuszczalne i oferowane dla użytkowników którzyukończyli 18 lat lub starszych. Korzystając ze Sklepu internetowego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat.  

Dostęp do usług i bezpieczeństwo konta  

Możemy wycofać lub zmienić Sklep internetowy oraz wszelkie materiały, które udostępniamy w na stronie Sklepu internetowego, według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli całość lub część Sklepu internetowego jest niedostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Sklepu internetowego lub całego Sklepu internetowego użytkownikom, w tym również tym zarejestrowanym.

Jesteś odpowiedzialny za:

 • Realizację wszelkich umów niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług.
 • Upewnienia się, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Usług za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków i stosują się do nich.

Realizację wszelkich umów niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług. Upewnienia się, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Usług za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków i stosują się do nich.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ujawniać ich żadnej innej osobie lub podmiotowi. Potwierdzasz również, że Twoje konto jest dla Ciebie osobiste i zgadzasz się nie udostępniać żadnej innej osobie dostępu do Sklepu Internetowego lub jego części przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o nieautoryzowanym dostępie do Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się również na to, aby wylogować swoje konto na koniec każdej sesji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z publicznego lub udostępnionego komputera, aby inni nie mogli wyświetlać ani zapisywać hasła lub innych danych osobowych.

W dowolnym momencie i według własnego uznania możemy wyłączyć wybraną nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator, niezależnie od tego, czy został wybrany przez Ciebie, czy dostarczony przez nas. Możemy to zrobić z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym, jeśli według naszego uznania naruszyłeś którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków.

Prawa własności intelektualnej  

Firma Suport jest właścicielem Sklepu internetowego i Treści Suport, chronionych przez prawo w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Treści Suport. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie udzielamy Użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakiejkolwiek części Treści Suport.

Informujemy także, że Firma Harman International Industries, Incorporated (i jej licencjodawcy) jest właścicielem Treści Harman, chronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności. Firma Harman zastrzega sobie wszelkie prawa do Treści Harman. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Firma Harman ani Suport nie udziela Użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakiejkolwiek części Treści Harman.

Nie wolno kopiować, reprodukować, publikować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wystawiać, edytować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych ani wykorzystywać w żaden sposób jakiejkolwiek części Treści Harman. Użytkownik nie będzie wstawiał ramek wokół naszego znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych. Nie wolno używać żadnych meta tagów lub innych “tekstów ukrytych” wykorzystujących naszą nazwę lub znaki towarowe. Nie wolno usuwać ani w inny sposób zmieniać praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych pojawiających się w Treści Harman. Nie będziesz podejmować żadnych działań w celu narażenia, ograniczenia lub ingerowania w jakikolwiek sposób w nasze prawa do Treści Harman. Zgadzasz się nie przedstawiać nas, naszych produktów lub Usług w fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub obraźliwy sposób. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich z tytułu naruszenia lub sprzeniewierzenia naszych praw własności intelektualnej do Treści Harman. Usługi mogą zawierać Treści Harman będące własnością lub licencjonowane przez osoby trzecie. Wszystkie ograniczenia określone w niniejszych Warunkach dotyczą również wszystkich Treści Harman będących własnością lub licencjonowanych przez osoby trzecie.

Udzielanie licencji

Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszych Warunkach, dozwolone jest korzystanie ze Sklepu internetowego dla swojego osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie będziesz pomagał ani zachęcał osób trzecich do: (i) wyodrębniania, oddzielania, usuwania lub jakiegokolwiek innego kopiowania Treści Suport i/lubTreści Harman ; (ii) dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego lub innego konwertowania dowolnej części kodu źródłowego Treści Suport i/lubTreści Harman; (iii) dostosowywania, modyfikowania lub tworzenia prac pochodnych z Treści Suport i/lub Treści Harman; (iv) rozpowszechniania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania, sprzedawania, przekazywania lub pozbywania się w inny sposób Treści Suport i/lub Treści Harman, w całości lub w części; lub (v) używania Treści Suport i/lub Treści Harman do jakichkolwiek innych celów.

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób używasz lub udostępniasz innej osobie dostęp do jakiejkolwiek części Sklepu internetowego z naruszeniem Warunków, Twoje prawo do korzystania ze Sklepu internetowego natychmiast ustanie i musisz zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które zrobiłeś. Użytkownikowi nie przekazuje się żadnych praw, tytułów ani udziałów w Sklepie internetowym ani żadnych treściach w Sklepie internetowym. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane. Jakiekolwiek korzystanie ze Sklepu internetowego, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze Warunki, stanowi naruszenie niniejszych Warunków i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.  

Zabronione zastosowania

Użytkownik musi korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niniejszym wyrażasz zgodę na nie korzystanie ze Sklepu internetowego:

 • w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje (w tym, bez ograniczeń, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów);
 • w celu wykorzystania, wyrządzenia szkody lub próby wykorzystania lub zaszkodzenia w jakikolwiek sposób nieletnim, narażając ich na niewłaściwe treści, prosząc o podanie danych osobowych czy w jakikolwiek inny sposób;
 • aby wysyłać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, używać lub ponownie wykorzystywać materiały niezgodne z niniejszymi Warunkami;
 • przesyłając lub zamawiając wysyłanie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, w tym “maile śmieciowe”, “listy łańcuszkowe” lub “spam” czy inne podobne.
 • podszywając się lub próbując podszywać się pod nas, naszych pracowników, innego użytkownika lub inną osobę lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, za pomocą adresów e-mail lub nazw użytkowników związanych z którymkolwiek z powyższych).
 • angażując się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub utrudniają korzystanie ze Sklepu internetowego lub które, jak ustaliliśmy, mogą zaszkodzić nam lub naszym użytkownikom lub narazić je na odpowiedzialność.

Dodatkowo wyrażasz zgodę, iż nie będziesz:

 • korzystać ze Sklepu internetowego w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Sklep internetowy i/ lub zakłócać korzystanie ze Sklepu internetowego przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Sklepu internetowego ;
 • używać jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków, aby uzyskać dostęp do Sklepu internetowego w dowolnym celu, w tym monitorować lub kopiować dowolny materiał ze Sklepu internetowego ;
 • używać dowolnego ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Sklepie internetowym i lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • korzystać z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie Sklepu internetowego ;
 • dostarczać jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe;
 • próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, zakłócać lub uszkadzać dowolne części Sklepu internetowego , serwer, na którym przechowywany jest Sklep internetowy, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych połączoną ze Sklepem internetowym;
 • atakować Sklep internetowy za pomocą “odmowy usługi” lub rozproszonego ataku typu “odmowa usługi”;
 • w jakikolwiek inny sposób próbować zakłócić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.
 • w celu wykorzystania, wyrządzenia szkody lub próby wykorzystania lub zaszkodzenia w jakikolwiek sposób nieletnim, narażając ich na niewłaściwe treści, prosząc o podanie danych osobowych czy w jakikolwiek inny sposób.

Twoje treści  

Sklep internetowy może umożliwiać publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom (łącznie “publikowanie”) Treści na lub za pośrednictwem Sklepu internetowego . Niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących zasad publikowania:

 • nie publikować żadnych treści zawierających fałszywe, wprowadzające w błąd, niedokładne lub promujące nielegalną działalność treści;
 • nie zabiegać o żadne dane osobowe od innych użytkowników Sklepu internetowego;
 • nie publikować żadnych treści ani informacji z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
 • nie obrażać innych użytkowników Sklepu internetowego . Nie publikować treści obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, szkodliwych, nękających, zastraszających, grożących, nienawistnych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub pornograficznych;
 • publikować tylko konstruktywne informacje. Nie spekulować ani nie publikować plotek o nas, naszych produktach ani żadnej innej osobie lub jednostce;
 • nie publikować informacji, których nie jesteś właścicielem ani nie posiadasz wszystkich praw do nich. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie treści, które publikujesz.

"Twoje Treści, które publikujesz na Stronie internetowej, są uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Publikując Treści Użytkownika na Stronie internetowej, udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym, naszym zewnętrznym dostawcom usług oraz naszym partnerom detalicznym i każdej osobie działającej w naszym lub w ich imieniu (zbiorowo i łącznie z nami, “Licencjonowanym Stronom”) wieczystego, niewyłącznego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, światowego prawa do dostosowywania, modyfikowania, tworzenia prac pochodnych, wyświetlania, rozpowszechniania, ujawniania, udzielania sublicencji, przydzielania, wykorzystywania i komercjalizacji Treści w dowolny sposób i w dowolnych mediach bez zobowiązań. Korzystanie przez użytkownika ze Strony internetowej oznacza zgodę na używanie i przechowywanie Treści Użytkownika.

Jeśli Treści Użytkownika zawierają Dane Osobowe, będziemy traktować takie Dane Osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności."

"Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że (i) jesteś właścicielem wszystkich praw do Treści Użytkownika, (ii) masz zgodę wszystkich osób pojawiających się w Treściach Użytkownika na ich publikację; (iii) masz ukończone 18 lat i (iv) korzystanie przez Suport z Treści Użytkownika w sposób opisany w niniejszym dokumencie nie narusza praw osób trzecich ani innych praw. Niniejszym zwalniasz Suport oraz Licencjonowane Strony z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Treści Użytkownika przez Suport i/lub Licencjonowane Strony.

Rozumiesz i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za Treści Użytkownika i Ty, nie my, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność. Nie możemy i nie zobowiązujemy się do przeglądania wszystkich materiałów przed opublikowaniem ich na Stronie internetowej i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia niepożądanych materiałów po ich opublikowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie działań opisanych w niniejszych Warunkach."

Publikowanie w mediach społecznościowych  

Publikując i przesyłając treści do serwisów społecznościowych, które oznaczyłeś naszymi markami i hashtagami a także firmy Harman, pozwalasz nam wyszukać swoje ohashtagowane posty (“Social Media Posting”). Możemy kontaktować się z Tobą bezpośrednio, publicznie lub prywatnie, za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych, na której umieszczono posty w mediach społecznościowych, i poprosić o pozwolenie na korzystanie z publikacji w mediach społecznościowych. Jeśli udzielisz nam zgody, jak określono w złożonym przez nas wniosku, udzielasz Suport a także Firmie Harman i innym Licencjonowanym Stronom takiego samego prawa i udzielasz takich samych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do Medial Posting, jak w przypadku Treści. Niniejszym zwalniasz Suport, Firmę Harman i inne Licencjonowane Strony z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Twoich publikacji w mediach społecznościowych.

Nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych z Twojego profilu w mediach społecznościowych będzie zgodne z naszą Polityką prywatności.

Monitorowanie i egzekwowanie; Zakończenie  

Możemy:

 • usunąć lub odmówić opublikowania Treści bez podania przyczyny, według własnego uznania;
 • podjąć wszelkie działania w odniesieniu do Treści Użytkownika, które uznamy za niezbędne lub odpowiednie, w tym, jeśli uważamy, że Treść Użytkownika narusza niniejsze Warunki, narusza jakiekolwiek prawo własności intelektualnej lub inne prawo jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Sklepu internetowego, opinii publicznej lub może pociągnąć nas do odpowiedzialności;
 • ujawnić Twoją tożsamość lub inne informacje o Tobie osobie trzeciej, która twierdzi, że materiały zamieszczone przez Ciebie naruszają jej prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności;
 • podjąć odpowiednie działania prawne, w tym bez ograniczeń, skierowanie do organów ścigania, za jakiekolwiek nielegalne lub nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego;
 • zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Sklepu internetowego z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszych Warunków;

nie ograniczając powyższego, możemy w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym, które żądają od nas lub nakazują nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji o użytkownikach publikujących materiały za pośrednictwem Sklepu internetowego.   

Poleganie na przesyłanych informacjach  

Informacje, w tym Treść Suport oraz Treść Harman, prezentowane na lub za pośrednictwem Sklepu internetowego są udostępniane wyłącznie w celach ogólnych.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez ciebie lub innego gościa Sklepu internetowego lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek ich zawartości.

W Sklepie internetowym mogą znajdować się treści dostarczane przez osoby trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców zewnętrznych i / lub usługi raportowania. Wszystkie oświadczenia i / lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i inne treści, niż te, które dostarczamy, są wyłącznie opiniami i zobowiązaniami osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają naszą opinię. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

Zmiany w Sklepie internetowym  

Możemy okresowo aktualizować treści Sklepu internetowego, w tym Treści Suport oraz Treści Harman, ale ich treść niekoniecznie jest kompletna lub aktualna. Wszelkie materiały w Sklepie internetowym mogą się zdezaktualizować w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji  

"Łączenie z usługami i funkcjami mediów społecznościowych

Możesz umieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i legalny, nie zaszkodzi to naszej reputacji i nie będziesz czerpał z tego korzyści. Ale nie możesz ustanowić linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenie lub potwierdzenie z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Sklep internetowy może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

 • - odsyłanie z własnych lub niektórych witryn osób trzecich do określonych treści w Sklepie internetowym;
 • - wysyłanie e-maili lub innych wiadomości z określoną treścią lub linkami do określonych treści w Sklepie internetowym;
 • - powodowanie, że ograniczone części treści w Sklepie internetowym będą wyświetlane w witrynach własnych lub niektórych witrynach osób trzecich;
 • - użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie zgodnie z naszymi postanowieniami i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi te funkcje są wyświetlane, oraz w inny sposób zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień nie wolno:
 • - tworzyć linków z dowolnej witryny, która nie jest Twoją własnością;
 • - wyświetlać Sklepu internetowego lub jego części na przykład, w ramkach, ukrytych lub innych linkach na dowolnej innej stronie;
 • - linkowania do dowolnej części Sklepu internetowego innej niż strona główna;
 • - podejmowanie jakichkolwiek innych działań w odniesieniu do materiałów w Sklepie internetowym, które są niezgodne z którymkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków.
 • Usługi, które łączysz lub na których udostępniasz określone treści, muszą być pod każdym względem zgodne z niniejszymi Warunkami.

Zgadzasz się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego tworzenia ramek lub łączenia. Możemy wycofać pozwolenie na linkowanie bez powiadomienia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub wybrane funkcje mediów społecznościowych i wszelkie linki w dowolnym momencie, bez powiadomienia, według naszego uznania."

Linkowanie do Sklepu internetowego  

Jeśli Sklep internetowy zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron osób trzecich połączonych ze Sklepem internetowymi, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich witryn osób trzecich.

Ograniczenia geograficzne  

Nasza siedziba znajduje się w Katowicach, w Polsce. Nie gwarantujemy, że Sklep internetowy lub jakiekolwiek Tresci Suport lub Treści Harman są dostępne lub odpowiednie poza Polską. Dostęp do Sklepu internetowego może nie być legalny przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskasz dostęp do Sklepu internetowego poza Polską, rozumiesz, że wszelkie dane, w tym Dane Osobowe, które przesyłasz do nas lub gromadzimy od Ciebie, będą gromadzone i przechowywane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze biura.

Nasze wykorzystanie i przechowywanie informacji

Możemy ustanowić standardowe praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego, w tym rodzaj treści publikowanych przez użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego, maksymalną liczbę dni, w których treści tworzone przez użytkowników są wyświetlane, dostępne lub zatrzymywane przez nas lub maksymalną liczbę e-maili, które można wysłać lub odebrać z konta oraz maksymalną ilość miejsca na dysku przydzieloną każdemu użytkownikowi końcowemu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie lub usunięcie jakichkolwiek treści utrzymywanych przez Sklep internetowy lub w inny sposób dostarczonych nam przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego. Możemy modyfikować wykorzystanie i przechowywanie treści i informacji od czasu do czasu, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyłaczenie gwarancji  

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, JEGO ZAWARTOŚCI I TREŚCI UZYSKANYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY JEST NA WŁASNE RYZYKO.SKLEP INTERNETOWY, JEGO ZAWARTOŚĆ LUB ELEMENTY OTRZYMANE POPRZEZ SKLEP INTERNETOWY SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. Z WYJĄTKIEM ZAKAZÓW PRAWNYCH, WYŁACZAMY WSZYSTKIE GWARANCJE WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM, ALE NIE ZAWĘŻONE DO, DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY REPREZENTACJI LUB GWARANCJI W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO. NIE UDZIELAMY ŻADNEGO OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJI, ŻE SKLEP INTERNETOWY, JEGO ZAWARTOŚĆ LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POMOCĄ SKLEPU INTERNEOWEGO BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZ BŁĘDÓW LUB CIĄGŁE, ŻE USTERKI BĘDĄ USUNIĘTE, A SERWISY I SERWERY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE SKLEP INTERNETOWY LUB TREŚĆ W INNY SPOSÓB SPEŁNIAJĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

Informacje prezentowane na lub za pośrednictwem Sklepu internetowego są udostępniane wyłącznie w celach ogólnych. Wyłaczamy wszelką odpowiedzialność i odpowiedzialności wynikającą z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub innych użytkowników Sklepu internetowego lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek ich zawartości.

Sklep internetowy może obejmować treści dostarczane przez osoby trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców zewnętrznych lub usługi raportowania. Wszystkie oświadczenia i opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i inne treści, które dostarczamy, są wyłącznie opiniami osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają naszą opinię. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. 

Ograniczenie odpowiedzialności  

W ŻADNYM WYPADKU NASZ PODMIOT, FIRMA HARMAN LUB LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI NIE ODPOWIADAJĄ ZA SZKODY, WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO WYKORZYSTYWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, JAKIEKOLWIEK STRONY ZWIĄZANE Z IT, ZAWARTOŚCIĄ HARMAN LUB TREŚCIĄ INNYCH WITRYN LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, W TYM ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, OBRAZA OSOBISTA, BÓL I CIERPIENIE, SZKODA EMOCJONALNA, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA BIZNESU LUB PRZEWIDYWANYCH KORZYŚCI, UTRATA WARTOŚCI, UTRATA DANYCH (W TYM ZNISZCZENIE), NARUSZENIE UMOWY LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB. JEŚLI MIELIBYŚMY PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANĄ Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO , NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKRACZA 400,00 PLN ( SŁOWNIE: CZTERYSTU ZŁOTYCH ).

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie  

Zobowiązujesz się do zabezpieczenie SUPORT oraz innych podmiotów przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, stratami oraz innymi kosztami wynikającymi z naruszenia przez Ciebie/Użytkownika niniejszych Warunków lub sposobu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym między innymi dotyczących Twoich Treści, korzystania z usług i produktów Suport oraz Harman w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach, poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej wszelkim poniesionym przez Suport bądź inne podmioty wydatkom/kosztom z tego tytułu. Obowiązek ten będzie obowiązywał po rozwiązaniu lub zmianie niniejszych Warunków.

Wszelkie sprawy związane z niniejszym Sklepen internetowym i niniejszymi warunkami użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia z tego wynikające lub z nimi związane ( w tym spory lub roszczenia pozaumowne), podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

Wszelkie powództwa, działania lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub dotyczące Sklepu internetowego lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie w Polsce przed polskimi sądami wg prawa polskiego, z tym, że Suport zachowuje prawo do wniesienia wszelkich powództw przeciwko tobie za naruszenie niniejszych Warunków użytkowania w twoim kraju zamieszkania lub innym odpowiednim kraju. Niniejszyn Zrzekacie się wszelkich zastrzeżeń do sprawowania jurysdykcji nad wami przez polskie sądy lub inne , w przypadku skorzystania przez Suport z prawa do wytoczenia powóctwa przed innymi niz polskie sądami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Ograniczenie czasu składania roszczeń  

WSZELKIE DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ LUB ODNOSIĆ SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB SKLEPU INTERNETOWEGO MUSZĄ BYĆ PODJĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO POWSTANIU PRZYCZYNY DZIAŁANIA, W INNYM PRZYPADKU TAKIE DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU.

Zrzeczenie się i rozdzielność  

Nasze wadliwe wykonanie lub niewykonanie któregokolwiek z tych warunków nie stanowi zrzeczenia się pozostałych. Jeśli dany termin nie jest wykonalny, niewykonalność tego terminu nie wpłynie na żadne inne warunki.

Całość porozumienia  

Niniejsze Warunki, Polityka Prywatności, Regulamin i wszelkie Dodatkowe Warunki stanowią jedyną i całą umowę między Państwem a nami w odniesieniu do Sklepu internetowego i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Sklepu internetowego.

Powiadomienie o roszczeniach z tytułu naruszenia

Jeśli uważasz, że Twoja praca została nieprawidłowo skopiowana i opublikowana w Sklepie internetowym podaj nam swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, fizyczne lub elektroniczne przedstawienie podpisu, opis dzieła chronionego prawem autorskim, opis lokalizacji chronionej prawami autorskimi pracy w Sklepie internetowym oraz oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą za składanie fałszywych oświadczeń, że powyższe informacje są dokładne oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub w inny sposób upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Twoje uwagi i obawy  

Możesz powiadomić nas na piśmie o wszelkich niepożądanych treściach. Dołożymy starań, aby zbadać wszystkie zarzuty dotyczące treści budzących zastrzeżenia, które naruszają Warunki, ale nie gwarantujemy, że podejmiemy jakiekolwiek działania z tym związane.

Powiadomienia o skargach

Wyślij wszystkie powiadomienia prawne zgodnie z niniejszymi Warunkami do:

Suport Sp. Z o. o. Sp. k.

Al. Korfantego 141b

40-154 Katowice

Do wiadomości: Dział Prawny

32 258 08 98

Dziękujemy za korzystanie ze Sklepu internetowego.