­­OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI HARMAN

Data wejścia w życie: 1 maja 2018 r

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób używamy i ujawniamy informacje, które zbieramy od Ciebie podczas odwiedzania naszej strony internetowej pl.jbl.com, produktów, aplikacji lub usług, które odnoszą się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności (łącznie “Usługi”). Nasze usługi są bardzo zróżnicowane, więc czasami mogą obowiązywać dodatkowe zasady. Te dodatkowe zasady będą dostępne w odpowiednich Usługach i staną się częścią Twojej umowy z nami, jeśli korzystasz z tych Usług.

Dla celów obowiązujących przepisów UE dotyczących ochrony danych, jeśli nie określono inaczej, Harman jest administratorem danych i jest odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest zawarte w naszych Warunkach korzystania na stronie https://www.harman.com/terms-use. Przeczytaj uważnie oba dokumenty, ponieważ zawierają one ważne informacje o korzystaniu z Usług. Jeśli nie rozumiesz naszej Polityki prywatności lub naszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

KLUCZOWE DEFINICJE

Informacje zbiorcze” to informacje, które zostały połączone z informacjami o innych użytkownikach i przeanalizowane lub ocenione jako całość, tak że żadna konkretna osoba nie może zostać w uzasadniony sposób zidentyfikowana. Na przykład informacje zbiorcze mogą zawierać stwierdzenie, że „50% naszych użytkowników korzystało z aplikacji mobilnej w ostatnim miesiącu”.

Pliki “Cookies” to pliki tekstowe, zazwyczaj małe, które są umieszczane na Twoim komputerze przez serwer strony. Pliki cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookies są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web w domenie, która wydała Ci plik cookie.

Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami. Dane Osobowe nie obejmują informacji zbiorczych ani innych anonimowych informacji (w tym metadanych) zebranych przez Harman, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, nawet jeśli takie informacje pochodzą z Danych osobowych.

Dane dotyczące użytkowania” to informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Usług, takie jak typ przeglądarki, domeny, odsłony strony, czas trwania i informacje o urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Usług.

Web Beacons” (znane również jako “Clear GIF” i “Pixel Tags”) to małe fragmenty kodu osadzone na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail, które służą do monitorowania zachowania użytkownika strony internetowej lub odbiorcy wiadomości e-mail.

ZBIERANIE I UŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy dane osobowe, gdy dostarczamy nasze produkty, prowadzimy działania marketingowe, zbieramy informacje zwrotne, dostarczamy wsparcie dla klientów, realizujemy zamówienia na produkty i prowadzimy naszą działalność. Dane osobowe, które gromadzimy, zmieniają się w zależności od tego, czy korzystasz z naszych witryn, produktów lub innych usług.

W przypadku informacji, które przekazujesz nam podczas rejestracji lub podczas konfigurowania konta lub profilu, gromadzone przez nas informacje mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, datę urodzenia, kraj, w którym mieszkasz i inne informacje, które mogą pomóc lepiej świadczyć usługi.

Możemy również zbierać informacje na temat korzystania z naszej Usługi, takie jak sposób korzystania z określonej Usługi. Informacje te obejmują:

 • Informacje na temat specyfikacji urządzenia. Zbieramy informacje na temat specyfikacji urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory urządzeń i informacje o sieci komórkowej).
 • Informacje dotyczące logowania. Kiedy korzystasz z naszych Usług, automatycznie gromadzimy i przechowujemy pewne informacje w logach serwera, takie jak Dane użytkowania, szczegóły użytkowania i informacje o działaniu urządzenia (np. awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina logowania i adres URL przekierowania.)
 • Informacje o lokalizacji. Możemy zbierać i przetwarzać informacje o Twojej aktualnej lokalizacji. Używamy różnych technologii do określania lokalizacji, w tym adresu IP, GPS i innych czujników. Na przykład, jeśli nasza Usługa może zapewnić kierunek jazdy, raportowanie ruchu, rekomendację zakładów w pobliżu Twojej lokalizacji i podobne usługi, możemy zbierać dane geograficzne w czasie rzeczywistym lub skompilowane w celu dostarczenia Ci takiej Usługi.
 • Unikalne numery aplikacji. Niektóre usługi zawierają unikalny numer aplikacji. Ten numer i informacje o instalacji (na przykład typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) mogą zostać przesłane do nas w momencie instalacji lub aktualizacji.
 • Informacje, które gromadzimy po zalogowaniu się do naszych Usług, mogą być powiązane z Twoim kontem. Gdy informacje są powiązane z Twoim kontem, traktujemy je jako dane osobowe.

Oprócz celów wymienionych powyżej możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe do:

 • Komunikowania się z tobą. Pozyskujemy Twoje imię i nazwisko w celu komunikowania się z Tobą i identyfikacji Ciebie jako użytkownika witryny lub produktu.
 • Zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do weryfikacji kim jesteś. Na przykład możemy zweryfikować Twój wiek lub uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z witryny lub produktu.
 • Wysyłania materiałów marketingowych. Możemy wysyłać materiały marketingowe, takie jak promocyjne e-maile lub katalogi, aby informować Cię o naszych nadchodzących premierach produktów. Musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie naszych materiałów marketingowych i możesz zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zrezygnować, zobacz TWOJE WYBORY poniżej.
 • Odpowiadając na Twoje pytania i spełniając Twoje prośby. Możemy wysyłać Ci powiadomienia na Twoją prośbę lub w inny sposób za Twoją zgodą.
 • Zapewniając wsparcie i otrzymując informacje zwrotne. Możemy zażądać danych osobowych, aby zapewnić Ci wsparcie. Możemy również zbierać dane osobowe związane z Twoją opinią.
 • Przetwarzając Twoje transakcje. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz w trakcie dokonywania zakupu, w celu potwierdzenia użycia ważnej karty kredytowej (lub innych autoryzowanych metod płatności), przetwarzenia płatności za pomocą karty kredytowej (lub innych autoryzowanych metod płatności) ) i wysyłania produktów.

Gromadzimy również nieopisowe, niemożliwe do zidentyfikowania informacje statystyczne o tym, ilu użytkowników korzysta z naszych Usług, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z Usług, w jaki sposób nasi użytkownicy uzyskują dostęp do pewnych treści dostępnych w naszych Usługach, jak długo nasi użytkownicy mają dostęp do określonych treści, do jakich treści mają dostęp nasi użytkownicy, a także preferencje oraz ustawienia naszych użytkowników dla niektórych Usług. Korzystamy z tych Zagregowanych Informacji do analizy statystycznej sposobu korzystania z Usług przez użytkowników, abyśmy mogli ulepszać nasze Usługi. 

TECHNOLOGIE GROMADZONYCH DANYCH

Używamy plików cookies, Web Beacons i innych technologii gromadzenia danych (łącznie “Technologie gromadzenia danych”), aby zapewnić użytkownikowi lepsze doświadczenia podczas korzystania z Usług. Technologie gromadzenia danych pomagają logować się do Usług, zapamiętywać ustawienia i preferencje, pomagają nam przechowywać informacje w sposób bezpieczny i umożliwiają naszym partnerom wyświetlanie reklam naszych produktów i usług, w tym reklam ukierunkowanych na Twoje zainteresowania. Chociaż technologie gromadzenia danych, z których korzystamy, mogą się od czasu do czasu zmieniać, zazwyczaj należą one do następujących kategorii:

 • Poświadczenie. Używamy plików cookie, aby zweryfikować Twoje konto i określić, kiedy jesteś zalogowany, aby ułatwić Ci dostęp do Usług i pokazać odpowiednie działanie i funkcje.
 • Bezpieczeństwo i integralność produktu. Używamy plików cookies, aby pomóc chronić Twoje konto i informacje. Używamy również plików cookies do zwalczania działań, które naruszają nasze zasady lub w inny sposób pogarszają naszą zdolność do świadczenia Usług.
 • Reklama, spostrzeżenia i pomiary. Używamy plików cookies, aby pomóc nam wyświetlać reklamy firmom i innym organizacjom, które będą dedykowane osobom mogącym być zainteresowanymi produktami, usługami lub promocjami. Używamy również plików cookies, aby pomóc w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowych dla firm korzystających z Usług. Pliki cookies pomagają nam wyświetlać i mierzyć reklamy w różnych przeglądarkach i urządzeniach używanych przez tę samą osobę.
 • Funkcje i usługi witryny. Używamy plików cookies, aby umożliwić funkcjonalność, która pomaga nam świadczyć Usługi i zapewnia najlepszą możliwą jakość, w tym pomoc w dostarczaniu treści istotnych dla lokalizacji.
 • Analizy i badania: Używamy plików cookies, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają ze strony internetowej, abyśmy mogli ulepszać Usługi. Na przykład współpracujemy z Google Analytics, który wykorzystuje pliki cookies do śledzenia interakcji z naszymi Usługami. Następnie Google zbiera te informacje i zgłasza je do nas bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Te informacje pomagają nam ulepszać nasze Usługi, abyśmy mogli lepiej służyć użytkownikom takim jak Ty. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics.

Chociaż większość przeglądarek i urządzeń domyślnie akceptuje pliki cookies i inne technologie gromadzenia danych, ich ustawienia zazwyczaj umożliwiają wyczyszczenie lub odrzucenie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies niektóre funkcje naszych Usług mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo.

Reklama oparta na zainteresowaniach: Możemy wykorzystywać sprzedawców do wyświetlania reklam w naszym imieniu w Internecie. Dostawcy reklam mogą zbierać (poprzez wykorzystanie technologii gromadzenia danych) informacje, których nie można zidentyfikować, dotyczące wizyt i interakcji z naszymi Usługami. Ponadto nasi dostawcy mogą również wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w innych witrynach w celu kierowania reklam produktów i usług dostępnych u nas. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki, odwiedź Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://optout.networkadvertising.org/#!/.

Uwaga: niektóre przeglądarki internetowe zawierają funkcję “Do Not Track” (DNT), która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz by śledzono Twoją aktywność online. Wiele witryn i aplikacji, w tym nasze Usługi, nie odpowiada obecnie na sygnały DNT przeglądarki internetowej, ponieważ takie sygnały nie są jeszcze jednolite. Więcej informacji na temat sygnałów DNT można znaleźć na stronie http://allaboutdnt.com.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ponieważ wiemy, że Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne, możemy udostępniać informacje o Tobie z podanych powodów w czasie ich gromadzenia, zarówno za Twoją zgodą, a także w następujący sposób:

 • Na Twoje życzenie. Twoje dane udostępnimy stronom trzecim, tylko wtedy kiedy nas o to poprosisz. Na przykład możesz poprosić nas o udostępnienie Twoich danych osobowych, gdy chcesz nawiązać kontakt z innymi użytkownikami lub opublikować pewne informacje w mediach społecznościowych.
 • Naszym sprzedawcom. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić nam świadczenie usług. Dostawcy są stronami trzecimi (innymi firmami i osobami fizycznymi), które wspierają działanie i utrzymanie naszych Usług.
 • Naszym partnerom. Możemy zezwolić niektórym stronom trzecim, takim jak producenci samochodów lub producenci elektronicznych urządzeń konsumenckich, na integrowanie komponentów naszych Usług we własnych urządzeniach i oprogramowaniu. Te osoby trzecie będą korzystać z naszej platformy w celu uzyskania dostępu do danych użytkownika w celu ułatwienia korzystania z naszych Usług na ich urządzeniu lub oprogramowaniu. Mogą zdecydować się na zbieranie lub wykorzystywanie Twoich informacji za pomocą naszej platformy bez naszej wiedzy. Te osoby trzecie są oddzielnie odpowiedzialne za własne polityki i praktyki dotyczące prywatności. Ponadto możemy zbierać informacje o urządzeniach lub oprogramowaniu stron trzecich, których używasz, aby pomóc nam w realizacji podstawowych funkcji naszych Usług.
 • Z naszymi powszechnie posiadanymi podmiotami. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom będącym pod wspólną własnością i pod kontrolą Harman, które mogą obejmować nasze spółki zależne, spółki dominujące lub inne podmioty zależne należące do naszej firmy matki. Robimy to, aby zapewnić Ci lepszą obsługę i poprawić swoje funkcjonalności.
 • Do celów prawnych. Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe w sposób uzasadniony, niezbędny do przestrzegania prawa lub procesu prawnego (w tym sądowego lub rządowego nakazu sądowego lub wezwania do sądu), do wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób zajmowania się oszustwami, kwestiami bezpieczeństwa lub problemami technicznymi w celu egzekwowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i / lub Warunków użytkowania oraz w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Harman, naszych użytkowników i / lub opinii publicznej.
 • Podczas transakcji korporacyjnej. Jeśli Harman bierze udział w fuzji, przejęciu, finansowaniu lub sprzedaży firmy lub aktywów, informacje zebrane od i na temat użytkowników mogą zostać przekazane jednej lub kilku stronom trzecim zaangażowanym w taką transakcję, a po takim przekazaniu odpowiedniej polityce prywatności strony trzeciej lub zasadą mogącym regulować dalsze wykorzystywanie informacji.

TWOJE WYBORY

Twoje preferencje dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje informacje, są dla nas ważne i, jeśli to możliwe, staramy się je honorować. Oferujemy następujące opcje, które możesz wykonywać w odniesieniu do swoich danych osobowych.

 • Uzyskuj dostęp, modyfikuj lub usuwaj swoje dane osobowe. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, ich modyfikację lub usunięcie. Sprawdź sekcję “Skontaktuj się z nami” poniżej.
 • Zrezygnuj z komunikacji marketingowej. Możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej, podając swoje preferencje podczas rejestracji w naszych Usługach. Możesz również skontaktować się z nami i zrezygnować z naszej komunikacji marketingowej.
 • Zarządzanie plikami cookies i innymi technologiami gromadzenia danych. Masz wiele możliwości kontrolowania lub ograniczania sposobu, w jaki my i nasi dostawcy stosujemy pliki cookies i inne technologie gromadzenia danych, w tym reklamy:
 • Aby zapobiec gromadzeniu przez nas informacji o lokalizacji w dowolnym momencie, możesz wyłączyć funkcję śledzenia lokalizacji urządzenia.
 • Aby uniemożliwić wykorzystanie Twoich danych przez Google Analytics, możesz zainstalować dodatek przeglądarki Google do rezygnacji.
 • Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, możesz odwiedzić stronę http://optout.networkadvertising.org/#!/ i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez NAI. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z NAI, nadal będziesz otrzymywać reklamy, ale reklama nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań. Ponadto, jeśli zrezygnujesz z NAI, a później usuniesz pliki cookie, użyjesz innej przeglądarki lub kupisz nowe urządzenie, będziesz musiał zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach.
 • Aby zrezygnować z reklam na Facebooku lub Google, które są dostosowane do Twoich zainteresowań, użyj ustawień Facebooka lub reklam Google.
 • Sprawdź na swoim urządzeniu mobilnym ustawienia, które kontrolują reklamy na podstawie interakcji z aplikacjami na urządzeniu. Na przykład na urządzeniu z systemem iOS włącz ustawienie “Ogranicz śledzenie reklam”, a na urządzeniu z Androidem włącz ustawienie “Zrezygnuj z personalizacji reklam”.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podejmujemy odpowiedialne środki ochrony organizacyjnej i technicznej mające na celu zachowanie bezpieczeństa Twoich Danych Osobowych, w tym między innymi technologie szyfrowania i narzędzia uwierzytelniania. Należy jednak pamiętać, że żadne dane przesyłane przez Internet nie są w 100% bezpieczne, a wszelkie informacje ujawnione w Internecie mogą być potencjalnie gromadzone i wykorzystywane przez strony inne niż zamierzony odbiorca. W związku z tym, pomimo że staramy się chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do lub z naszych Usług. 

PRZENIESIENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zarządzamy naszymi Usługami za pośrednictwem naszych biur na całym świecie, w tym również w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Unii Europejskiej. Przyjmujemy do wiadomości, że przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić w zależności od kraju i mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony. Jeśli odwiedzasz nasze Usługi lub kontaktujesz się z nami spoza Stanów Zjednoczonych, bądź proszę świadomy, że (i) wszelkie informacje, które nam przekazujesz lub które automatycznie gromadzimy, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których znajdują się nasze biura; oraz (ii) że korzystając z naszych Usług lub przesyłając informacje, wyraźnie zezwalasz na ich transfer i późniejsze przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których znajdują się nasze biura, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad przekazywania danych osobowych, skontaktuj się z nami, jak podano poniżej.

[POLITYKA PRYWATNOŚCI DZIECI

Szanujemy prywatność dzieci. Nasze usługi nie są przeznaczone dla odbiorców poniżej 16 roku życia, a my świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać informacje od Twojego dziecka, a my dopilnujemy aby je usunąć. 

PRAWA PRYWATNOŚCI KALIFORNII

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kalifornii, mieszkańcy Kalifornii mogą zażądać od nas informacji, czy ujawniliśmy dane osobowe stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich. Nie będziemy sprzedawać ani udostępniać danych osobowych firmom trzecim w celach marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody. Mieszkańcy Kalifornii, którzy chcą poprosić o dalsze informacje na temat naszych działań w zgodzie z 

LINKI I USŁUGI STRON TRZECICH

Udostępniamy linki do stron internetowych osób trzecich obsługiwanych przez organizacje niepowiązane z Harman. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych organizacjom prowadzącym takie powiązane strony internetowe osób trzecich. Nie sprawdzamy ani nie popieramy praktyk prywatności tych organizacji ani nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez Harman za pośrednictwem Usług.

Interaktywny Benelux Ve

Korzystamy z usług Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT, Amsterdam). Świadcząc swoje usługi, Ve zbiera dane osobowe od użytkowników, którzy odwiedzają nasze strony internetowe. W tym celu Ve wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Szczegółowe informacje o technologiach wykorzystywanych przez Ve są dostępne w polityce plików cookies Ve. Lista celów, dla których Ve gromadzi dane osobowe, jest wymieniona w polityce prywatności Ve. Ogólnie rzecz biorąc, za pomocą plików cookies Ve gromadzi dane osobowe użytkowników, w szczególności dane kontaktowe i dane behawioralne. Ve wykorzystuje te dane osobowe do wyciągania wniosków na temat osobistych preferencji użytkownika i personalizowania korzystania z Internetu przez użytkownika, na przykład wyświetlając spersonalizowane oferty podczas odwiedzania witryn klientów lub podobnie personalizując stronę internetową klienta dla użytkownika i wyświetlając spersonalizowane reklamy podczas odwiedzania witryn lub stron internetowych klientów stron trzecich. Wraz z Ve jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie danych osobowych zgodnie z art. 26 GDPR. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Ve.

Użytkownicy końcowi mogą uniemożliwić przetwarzanie ich danych osobowych przez Ve na różne sposoby. Dostępne opcje zapobiegania przetwarzaniu danych zawarte są w polityce prywatności Ve, między innymi przy użyciu przycisku rezygnacji pod adresem https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out.

ZMIANY W OŚWIADCZENIU PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby uwzględnić nowe technologie, praktyki branżowe, wymogi regulacyjne lub w innych celach. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które wpłynęłoby na dalsze korzystanie z Usług, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach (w tym za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości typu “push” i / lub publikując powiadomienie bezpośrednio na Twoim koncie). Możemy również poprosić Cię o potwierdzenie zgody na zmiany w czasie następnego logowania do Usług. Kontynuując korzystanie z Usług po takim powiadomieniu i / lub zgodzie, wyrażasz zgodę na związanie się Polityką prywatności w zmienionej formie. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami w Polityce prywatności, jedynym środkiem zaradczym będzie zaprzestanie korzystania z Usług.

PYTANIA I INFORMACJE ZWROTNE

Z chęcią odpowiadamy na pytania i komentarze dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk ochrony prywatności. Można się również skontaktować z nami, aby sprawdzić swoje dane zgodnie z obowiązującym prawem. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: 

ELETRONICZNIE

POCZTOWO
Harman International Industries, Incorporated 
400 Atlantic Street, 15th Floor 
Stamford, CT 06901, USA 
+1.203.328.3500 

Warunki użytkowania

Odwiedź również nasze Warunki użytkowania, które zawierają inne warunki regulujące korzystanie z Usług.
Napisz do nas na adres privacy@harman.com