Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI FIRMY HARMAN INTERNATIONAL

Firma HARMAN International („HARMAN” lub „Firma”) szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych.  W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób firma przetwarza, przechowuje, udostępnia i chroni dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas korzystania z produktów i rozwiązań firmy, jej witryny internetowej („Witryna”) lub innych formach interakcji z nią.  Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje odnoszące się do użytkownika jako osoby możliwej do zidentyfikowania, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Alternatywne formaty niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Prosimy pisać na adres privacy@harman.com w celu uzyskania pomocy.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy następujących zagadnień:

 • Zbierane przez nas dane osobowe
  • Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika
  • Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem technologii na naszej witrynie
  • Dane osobowe, które otrzymujemy od innych firm
 • Cele, do których używamy i zbieramy dane osobowe użytkowników
 • Kiedy udostępniamy dane osobowe użytkowników
 • Jak chronimy dane osobowe użytkowników
 • Informacje specyficzne dla regionu
  • Wszystkie lokalizacje poza USA
  • Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka Brytania i Szwajcaria
  • Brazylia
  • Chińska Republika Ludowa
  • Kalifornia
 • Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
Zbierane przez nas dane osobowe

Dane osobowe, które zbieramy od użytkownika
Firma HARMAN może zbierać dane osobowe od użytkownika podczas korzystania z niniejszej Witryny, korzystania z produktów lub rozwiązań motoryzacyjnych, rejestrowania produktu firmy HARMAN, bezpośredniej interakcji z firmą podczas targów lub konferencji, a także podczas kontaktowania się z firmą (w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie prywatności formy te określane są łącznie jako „Usługi”). Dane osobowe, które możemy zbierać, zależą od Usług, z których korzysta użytkownik. Zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące kategorie:

 • Dane kontaktowe i umożliwiające identyfikację: w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, unikatowy identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego („adres IP”), nazwa konta oraz data urodzenia.
 • Informacje o logowaniu: w tym nazwa użytkownika i hasło używane przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do funkcji na witryny internetowej firmy HARMAN i innych Usług.
 • Informacje dotyczące płatności: w tym metoda płatności; numer konta bankowego, numer karty debetowej, numer karty kredytowej, CVV/CID, data ważności; adres do faktury.
 • Informacje o lokalizacji: w tym informacje geolokalizacyjne zbierane podczas korzystania przez użytkownika z niektórych Usług.
 • Informacje o korzystaniu z produktów i usług: w tym nazwa produktu, numer seryjny, miejsce zakupu, informacje dotyczące użytkowania produktu, kolor i wersja; recenzje produktu i informacje dotyczące gwarancji.
 • Informacje o historii zakupów: w tym nazwy zakupionych produktów, miejsce ich zakupu oraz cena zapłacona za produkty.
 • Informacje o działalności w Internecie lub w innych sieciach elektronicznych: w tym strony odwiedzane w witrynach internetowych firmy HARMAN i kliknięte łącza, adres IP, informacje o lokalizacji, preferencje językowe i interakcje z reklamami.
 • Informacje biometryczne: w tym nagrania głosowe, z których można pobrać szablon identyfikatora, taki jak próbka głosu, oraz dane dotyczące snu i zdrowia, które zawierają informacje identyfikujące.
 • Informacje sensoryczne: obejmują dane dźwiękowe, wizualne, termiczne lub podobne dane, które można powiązać lub skojarzyć z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym.
 • Inne informacje podane przez użytkownika: w tym dane osobowe związane z korzystaniem przez użytkownika z Usług, takie jak data/godzina korzystania z Usług, czas korzystania z Usług lub powód korzystania z Usług.

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem technologii na naszej witrynie
Zbieramy informacje za pomocą technologii, aby zwiększyć nasze możliwości obsługi użytkowników. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z niej, firma HARMAN, a także w niektórych przypadkach również nasi zewnętrzni dostawcy usług, zbierają informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz link poniżej: Cookie Policy


Dane osobowe, które otrzymujemy od innych firm

W zależności od usług, z których użytkownik korzysta, firma HARMAN może również zbierać informacje o użytkowniku od innych firm, w tym:

 • Dostawcy usług: w tym agent rozliczeniowy płatności, firmy, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi naszych produktów, a także organizatorzy naszych konferencji i targów.
 • Sprzedawcy: w tym firmy sprzedające nasze produkty.
 • Producenci oryginalnego sprzętu („OEM”): w tym firmy, które wykorzystują nasze produkty w swoich pojazdach.
Cele, do których zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Firma HARMAN może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Świadczenie naszych usług
 • Ulepszanie naszych usług
 • Komunikowanie się z użytkownikami
 • Weryfikacja tożsamości
 • Rejestrowanie użytkowników w ramach promocji i wydarzeń firmy HARMAN
 • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości w związku z pomocą techniczną
 • Kontakt z użytkownikami w celach marketingowych, reklamowych i handlowych
 • Odpowiadanie na pytania i informacje zwrotne
 • Prowadzenie badań i analiz rynkowych
 • Prowadzenie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego
 • Ciągła ocena i ulepszanie wrażeń użytkowników online
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym
 • Umożliwienie dostępu do naszych obiektów
 • Zgłaszanie podejrzeń o popełnienie przestępstwa
 • Zgodność z prawem lub ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa firmy HARMAN, naszych użytkowników lub innych osób
Kiedy udostępniamy dane osobowe użytkowników

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych innym firmom. Poniżej wymieniono niektóre sposoby udostępniania danych osobowych:

 • Zewnętrzni dostawcy usług: Udostępniamy dane osobowe użytkowników usługodawcom zewnętrznym na podstawie umowy z firmą HARMAN, aby pomóc jej w świadczeniu usług dla użytkowników. Poniżej przedstawiono kilka przykładów typów zewnętrznych dostawców usług, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, a także cel takiego działania:
  • Analizy danych: Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc nam w prowadzeniu analiz danych dotyczących interakcji użytkownika z Witryną. Na przykład: usługa Google Analytics może śledzić, jakie strony użytkownicy odwiedzają na Witrynie i jak długo tam pozostają, aby określić sposób korzystania z Witryny przez użytkowników.
  • Porady prawne: Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników prawnikom w celu uzyskania porady prawnej.
  • Zewnętrzni agenci rozliczeniowi: W przypadku zakupu produktów na naszej Witrynie lub kontaktu z lokalnymi dostawcami usług w niektórych krajach korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających zamówienia i agentów rozliczeniowych. Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców usług w celu organizowania konferencji i targów firmy HARMAN.
  • Platformy reklamowe: Możemy ujawnić fakt odwiedzenia Witryny sieciom reklamowym, aby mogły one wyświetlać użytkownikowi reklamy firmy HARMAN na innych witrynach internetowych i platformach. Usługi te mogą pomóc nam w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika na podstawie jego sposobu korzystania z Witryny, a także w zbieraniu i wykorzystywaniu danych dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika.

Na mocy pisemnej umowy wymagamy od tych zewnętrznych dostawców usług zapewnienia ochrony danych osobowych na poziomie zbliżonym do ochrony zapewnianej przez nas.

 • Wymagane ujawnienie informacji: Możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych w ramach postępowania sądowego, w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe, wniosek o przedstawienie dowodów, inne czynności prawne lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
 • Zgodność z przepisami i ochrona prawna: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy HARMAN, naszych użytkowników bądź innych osób. Obejmuje to wymianę danych osobowych z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.
 • Transakcje korporacyjne: Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania i przekazywania danych osobowych:
  • W związku z fuzją korporacyjną, konsolidacją, upadłością, sprzedażą zasadniczo wszystkich udziałów w firmie i/lub aktywów bądź inną formą przekształcenia własnościowego przedsiębiorstwa, w tym na rzecz potencjalnych nabywców.
  • Kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Witryny bądź następczej bazy danych.
Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Stosujemy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem oraz niewłaściwym wykorzystaniem.

Na przykład: używamy szyfrowania Transport Security Layer (TSL) w celu ochrony formularzy zbierania danych na naszej Witrynie. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którym dane osobowe są potrzebne do wykonywania określonej pracy (np. przedstawiciel działu obsługi klienta). Pracownicy mający dostęp do danych osobowych są na bieżąco informowani o naszych praktykach w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Należy chronić swoje hasło oraz swój komputer przed nieuprawnionym dostępem. Po zakończeniu wizyty na Witrynie należy zamknąć przeglądarkę. Należy pamiętać, że pomimo naszych uzasadnionych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzenikalne, dlatego nie możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.


Informacje specyficzne dla regionu

Wszystkie lokalizacje poza USA

Dane osobowe, które firma HARMAN zbiera za pośrednictwem tej Witryny, są pobierane na serwer prowadzony przez firmę HARMAN w USA. Siedziba firmy HARMAN znajduje się w USA pod adresem: 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901.

Ponieważ firma HARMAN prowadzi działalność na skalę globalną oraz posiada oddziały na całym świecie, miejsce, w którym firma HARMAN przechowuje dane osobowe zebrane od użytkownika poza tą Witryną – na przykład podczas kontaktu z nami lub bezpośredniej interakcji z firmą HARMAN podczas targów lub konferencji – będzie zależało od kraju zamieszkania użytkownika.  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem privacy@harman.com.

Transgraniczny transfer danych:
W celu świadczenia Usług może zaistnieć konieczność uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika przez nasze podmioty działające na całym świecie, w tym w USA. Przed przekazaniem danych osobowych użytkownika do któregokolwiek z podmiotów na całym świecie firma HARMAN upewni się, że zastosowano wszystkie wymagane mechanizmy transferu, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych osobowych użytkowników.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
Firma HARMAN przetwarza dane osobowe użytkownika za jego zgodą oraz zgodnie z wymogami prawa. W stosownych przypadkach firma HARMAN przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych z użytkownikiem, na przykład podczas przetwarzania zamówień i płatności lub świadczenia usług na rzecz użytkownika, a także w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem z nim umowy. Firma HARMAN przetwarza również dane osobowe, jeśli jest to konieczne ze względu na jej prawnie uzasadnione interesy, takie jak:

 • Marketing i reklama: Jeśli użytkownik nie dokona rezygnacji w sposób opisany poniżej, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe w odniesieniu do zamówionych przez niego produktów i usług lub produktów i usług, którymi użytkownik w inny sposób wykazał zainteresowanie, w zakresie niezbędnym do dostarczenia użytkownikowi informacji o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji, zapobieganie oszustwom oraz zgłaszanie podejrzeń o popełnienie przestępstwa: W przypadku oszustwa, incydentu naruszenia bezpieczeństwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa zbadamy dane osobowe, które mogły mieć związek z incydentem, w zakresie niezbędnym do ustalenia przebiegu zdarzeń, naprawienia szkód, zgłoszenia incydentu władzom i zapobiegania ponownemu wystąpieniu incydentów tego rodzaju.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Firma HARMAN czasami wykorzystuje dane osobowe przesłane za pośrednictwem Witryny w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Na przykład firma HARMAN może wyświetlać reklamy i wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające treści wybrane automatycznie na podstawie produktów, które użytkownik zamówił u nas w przeszłości. Firma HARMAN nie będzie jednak wykorzystywać danych osobowych przesłanych za pośrednictwem Witryny lub uzyskanych za pośrednictwem innych usług do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:
Firma HARMAN będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego firma HARMAN zebrała te dane osobowe, a następnie tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przechowywania danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres privacy@harman.com.

Rezygnacja z subskrypcji wiadomości e-mail:
Ponadto użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od firmy HARMAN lub wprowadzić zmiany dotyczące otrzymywanych wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail od firmy HARMAN. Można również wysłać wiadomość e-mail do firmy HARMAN na adres unsubscribe@harman.com z prośbą o anulowanie subskrypcji, wpisując w nagłówku „Unsubscribe” („Rezygnacja z subskrypcji”), a także adresy e-mail, pod którymi użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości od firmy HARMAN. Anulujemy subskrypcję użytkownika dla tych adresów e-mail w rozsądnym czasie.


Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka Brytania i Szwajcaria

Informacje zawarte w tej sekcji, jak również informacje zawarte w powyższej sekcji zatytułowanej „Wszystkie lokalizacje poza USA”, dotyczą użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (określanych dalej jako „EOG”).

Transgraniczny transfer danych:
Komisja Europejska nie wydała postanowienia, że USA zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym firma HARMAN wdrożyła standardowe klauzule umowne, wydane przez Komisję Europejską w dniu 4 czerwca 2021 r., które regulują transgraniczny transfer danych osobowych z EOG.  W przypadku przekazywania danych osobowych z Wielkiej Brytanii firma Harman korzysta z brytyjskiej umowy o międzynarodowym przekazywaniu danych.

Prawa indywidualne:
Osoby z EOG mają prawo dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez firmę HARMAN oraz do żądania od firmy HARMAN aktualizacji, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Osoby z EOG mają również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez firmę HARMAN lub do ograniczenia takowego przetwarzania. Ponadto osoby z EOG mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.  

Osoby z EOG mogą skorzystać z tych praw za pośrednictwem strony internetowej firmy Harman, na której można przesłać zapytanie o dane i złożyć wniosek o ochronę prywatności.  Firma HARMAN odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.  Jeśli osoby z EOG uważają, że ich dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, mają prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkają bądź pracują, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia.  Osoby z EOG mają również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub uzasadnionych interesów firmy HARMAN za pośrednictwem strony internetowej firmy Harman, na której można przesłać zapytanie o dane i złożyć wniosek o ochronę prywatności

Osoby z EOG mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli firma HARMAN wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej firmy Harman, na której można przesłać zapytanie o dane i złożyć wniosek o ochronę prywatności.  Każde wycofanie zgody będzie miało zastosowanie wyłącznie w sposób prospektywny, a firma HARMAN będzie nadal przechowywać dane osobowe, które osoby z EOG udostępniły jej przed wycofaniem swojej zgody, tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. 

Inspektor ochrony danych:
Inspektorem ochrony danych w firmie HARMAN w Niemczech jest starszy kierownik ds. zdrowia i bezpieczeństwa, z którym można się skontaktować pod adresem privacy@harman.com.


Brazylia

Informacje zawarte w tej sekcji, jak również informacje zawarte w powyższej sekcji zatytułowanej „Wszystkie lokalizacje poza USA”, dotyczą użytkowników z Brazylii. Dane osobowe zebrane od mieszkańców Brazylii poza niniejszą Witryną są przechowywane przez firmę HARMAN w Brazylii pod adresem: Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nº 3401, Nova Santa Rita- RS/Brasil 92480-000.

Prawa indywidualne:
Mieszkańcy Brazylii mają następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

 • prawo do żądania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania i/lub aktualizacji swoich danych osobowych;
 • prawo do żądania anonimizacji, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, które są zbędne, nadmierne lub przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych od jednego dostawcy usług do innego;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych wcześniej za zgodą użytkownika;
 • prawo do zażądania wskazania publicznych i prywatnych podmiotów, którym Firma ujawniła dane osobowe użytkownika, lub z którymi Firma korzystała ze wspólnej bazy danych zawierającej dane osobowe użytkownika; a także
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Mieszkańcy Brazylii mogą skorzystać ze swoich praw do ochrony prywatności za pośrednictwem strony internetowej firmy Harman, na której można przesłać zapytanie o dane i złożyć wniosek o ochronę prywatności. Firma HARMAN odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. 

Mieszkańcy Brazylii mogą w dowolnym momencie skorzystać z powyższych danych kontaktowych, aby wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sytuacji, gdy firma HARMAN wymaga zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych. Każde wycofanie zgody będzie miało zastosowanie wyłącznie w sposób prospektywny, a firma HARMAN będzie nadal przechowywać dane osobowe, które mieszkańcy Brazylii udostępnili jej przed wycofaniem swojej zgody, tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Inspektor ochrony danych / „Osoba odpowiedzialna”:
Inspektorem ochrony danych w firmie HARMAN w Brazylii, czyli „osobą odpowiedzialną” za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, jest koordynator IT Firmy, z którym można skontaktować się pod adresem BrazilPrivacy@harman.com.


Chińska Republika Ludowa (ChRL)

Informacje zawarte w tej sekcji, jak również informacje zawarte w powyższej sekcji zatytułowanej „Wszystkie lokalizacje poza USA”, dotyczą użytkowników z ChRL. 

Transgraniczny transfer danych:
Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych, chyba że wycofa swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Przed przekazaniem danych osobowych użytkownika z ChRL do innego miejsca poza terytorium ChRL firma HARMAN upewni się, że zastosowano wszystkie wymagane mechanizmy transferu, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przy przekazywaniu danych osobowych użytkowników podmiotom spoza terytorium ChRL. 

Prawa indywidualne:
Mieszkańcy ChRL mają prawo: (a) wiedzieć, w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe; (b) żądać dostępu do swoich danych osobowych; (c) żądać sprostowania swoich danych osobowych; (d) uzupełnić niekompletne dane osobowe; (e) żądać usunięcia swoich danych osobowych; (f) ograniczyć lub odmówić przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że takie przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo; (g) zażądać przekazania swoich danych osobowych stronie trzeciej; oraz (h) wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; (i) zażądać wyjaśnienia zasad postępowania z danymi osobowymi w ChRL.

Mieszkańcy ChRL mogą skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem strony internetowej firmy Harman, na której można przesłać zapytanie o dane i złożyć wniosek o ochronę prywatności. Firma HARMAN odpowie na takie żądania zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.  Jeśli mieszkańcy ChRL uważają, że ich dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, mają prawo złożyć skargę do organu ochrony danych. 

Mieszkańcy ChRL mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli firma HARMAN wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej firmy Harman, na której można przesłać zapytanie o dane i złożyć wniosek o ochronę prywatności. Każde wycofanie zgody będzie miało zastosowanie wyłącznie w sposób prospektywny, a firma HARMAN będzie nadal przechowywać dane osobowe, które mieszkańcy ChRL udostępnili jej przed wycofaniem swojej zgody, tak długo, jak będzie to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.


Kalifornia

Niniejsza część Oświadczenia o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie konsumentów zamieszkałych w stanie Kalifornia w USA („konsumenci z Kalifornii”) i ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych konsumentów z Kalifornii zbieranych lub ujawnianych w celach biznesowych przez firmę HARMAN.

Zbierane przez nas informacje oraz cel biznesowy ich zbierania:
W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma HARMAN korzystała kategorii danych osobowych z wymienionych tutaj, które zebraliśmy z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od konsumentów z Kalifornii
 • Od dostawców technologii wymienionych powyżej
 • Od usługodawców zewnętrznych wymienionych powyżej

Firma HARMAN zbiera dane osobowe konsumentów z Kalifornii w celach biznesowych i handlowych wymienionych tutaj.

Ujawnianie zebranych przez nas danych osobowych :
W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma HARMAN ujawniała następujące kategorie danych osobowych na temat konsumentów z Kalifornii następującym kategoriom osób trzecich w celach biznesowych lub handlowych:

Kategoria danych osobowych

Kategoria osoby trzeciej

Dane kontaktowe i umożliwiające identyfikację

 • Dostawcy usług, w tym dostawcy technologii gromadzenia danych, dostawcy usług w zakresie analizy danych, dostawcy witryn internetowych i dostawcy usług handlu elektronicznego
 • Organy rządowe, organy ścigania i inne strony wymagane przez prawo, w tym w postępowaniach sądowych

Informacje o działalności w Internecie lub w innych sieciach elektronicznych

 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług analizy danych oraz dostawcy witryn internetowych

Informacje o lokalizacji

 • Organy rządowe, organy ścigania i inne strony wymagane przez prawo, w tym w postępowaniach sądowych

Informacje handlowe Informacje o płatnościach (finansowe)

 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług handlu elektronicznego

Informacje sensoryczne

 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług rozpoznawania mowy (voice-to-text)

Informacje o korzystaniu z produktów i usług

 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług analizy danych oraz dostawcy witryn internetowych
 • Organy rządowe, organy ścigania i inne strony wymagane przez prawo, w tym w postępowaniach sądowych


Brak sprzedaży danych osobowych:
Firma HARMAN nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać danych osobowych.

Prawa do ochrony prywatności przysługujące użytkownikom w Kalifornii:
Prawo do informacji
Konsumenci z Kalifornii mają prawo do złożenia weryfikowalnego wniosku o udzielenie informacji:

 • Kategorie i konkretne dane osobowe, które firma HARMAN zebrała na ich temat;
 • Kategorie źródeł, z których firma HARMAN zebrała dane osobowe;
 • Kategorie danych osobowych, które firma HARMAN sprzedała lub ujawniła innej firmie (innej niż dostawca usług) w celach biznesowych, oraz kategorie odbiorców tych informacji; oraz
 • Cele biznesowe lub handlowe, dla których firma HARMAN zbiera, ujawnia lub sprzedaje dane osobowe.

Prawo do usunięcia
Konsumenci z Kalifornii mają prawo do złożenia weryfikowalnego wniosku o usunięcie ich danych osobowych, które firma HARMAN zebrała od danego konsumenta.

Składanie wniosków o udzielenie informacji lub o usunięcie
Firma HARMAN będzie odpowiadać na żądania zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli będzie w stanie zweryfikować tożsamość osoby składającej żądanie. Konsumenci z Kalifornii lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą korzystać ze swoich praw w następujący sposób:

Jak będziemy weryfikować wniosek użytkownika
Przy składaniu wniosku o uzyskanie informacji lub wniosku o usunięcie stosujemy następujący proces weryfikacji tożsamości:

Krok 1: Weryfikacyjna wiadomość e-mail: Firma HARMAN wyśle wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez użytkownika w celu zarejestrowania się w naszych Usługach. Przeczytaj tę wiadomość e-mail i wypełnij kryteria weryfikacji, a po jej zakończeniu wyślij wiadomość zwrotną do firmy HARMAN. Wymagane kryteria zostały opisane poniżej:

 • Przeczytaj wiadomość e-mail otrzymaną od firmy HARMAN. W wiadomości e-mail poprosimy użytkownika o udzielenie odpowiedzi zawierającej co najmniej dwie informacje umożliwiające weryfikację jego tożsamości, w zależności od charakteru jego prośby i wrażliwości informacji, które są jej przedmiotem.
 • W przypadku odpowiedzi na wiadomość e-mail i podania co najmniej dwóch (a w niektórych przypadkach trzech) informacji firma HARMAN dopasowuje informacje podane przez użytkownika do informacji, które już posiada na jego temat. Firma HARMAN wykorzysta podane przez użytkownika informacje wyłącznie w celu weryfikacji jego tożsamości.
 • Potwierdź podsumowanie działań, o wykonanie których prosisz (np. „usunięcie moich danych osobistych”).
 • Klient wysyła odpowiedź na e-mail z powrotem do pierwotnego nadawcy z powyższymi odpowiedziami, aby udowodnić, że jest właścicielem adresu e-mail.

Krok 2: Po otrzymaniu powyższych informacji i potwierdzeniu tożsamości użytkownika podejmujemy działania w celu realizacji wniosku. W mało prawdopodobnej sytuacji, w której wniosek o udzielenie informacji lub wniosek o usunięcie danych zostanie złożony przez użytkownika, którego adres e-mail nie jest znany firmie HARMAN, powyższe czynności wykonamy za pośrednictwem telefonu.  Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika z wystarczającą pewnością, aby odpowiedzieć na jego prośbę, poinformujemy o tym niezwłocznie i wyjaśnimy, dlaczego nie możemy zweryfikować jego tożsamości.

Polityka antydyskryminacyjna firmy HARMAN
Konsumenci z Kalifornii mają prawo nie podlegać dyskryminacyjnemu traktowaniu przez firmę HARMAN w związku z korzystaniem z prawa do prywatności na mocy kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów, a firma HARMAN nie będzie dyskryminować ich na tej podstawie. Firma HARMAN może jednak obciążyć konsumenta z Kalifornii inną kwotą lub stawką bądź też zapewnić mu towary lub usługi o innym poziomie jakości, jeśli różnica ta jest w uzasadniony sposób związana z wartością dostarczoną konsumentowi z Kalifornii w związku z danymi osobowymi tego konsumenta. Jeśli firma HARMAN to zrobi, przekaże klientom wszelkie wymagane prawem zawiadomienia.

Mieszkańcy Kalifornii, którzy korzystają z Witryny, mogą zażądać od nas dostarczenia pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych użytkownika osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego. Wniosek taki można przesłać pocztą elektroniczną na adres privacy@harman.com.

Pytania
Konsumenci z Kalifornii, którzy mają pytania dotyczące jakichkolwiek elementów niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, mogą skontaktować się z firmą HARMAN pod adresem privacy@harman.com lub dzwoniąc pod numer 1 (877) 871-6755.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zamieścimy te zmiany na tej stronie i zaktualizujemy datę aktualizacji Oświadczenia o ochronie prywatności podaną powyżej. W przypadku istotnego zmienienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, przed wprowadzeniem takich zmian poinformujemy o nich w widocznym miejscu oraz podamy datę ich wejścia w życie.